Czym się zajmujemy

Wielu z nas doświadcza w swoim życiu trudnych a nawet traumatycznych przeżyć, które na zawsze zmieniają nasze życie. Po doświadczeniu tych trudnych sytuacji nie funkcjonujemy w pełni tego jak zostaliśmy stworzeni przez Boga, potrzebujemy UZDROWIENIA. Jeśli TRUDNE DOŚWIADCZENIA spotykają nas kiedy jesteśmy dziećmi, mogą znacznie wykrzywić nasz sposób pojmowania rzeczywistości. Spowodować, że uważamy za dopuszczalne zachowania, które przez ogół społeczeństwa uważane są za niewłaściwe. Jeśli nasze traumatyczne doświadczenia odbywają się w życiu dorosłym, to mniej więcej jesteśmy w stanie je przejść. Każdy ma jednak swój poziom wytrzymałości – mniejszy lub większy. Z reguły jednak przeliczamy się co do własnej wytrzymałości i nasze emocje doznają uszczerbku, są zagłuszane, torpedowane, zamrażane i to przez nas samych, by tylko powrócić do stanu spokoju. Uzyskujemy więc pozorny stan równowagi emocjonalnej, który może ulec zdruzgotaniu po kilku kolejnych wydarzeniach wcale nie będących szczególnie traumatycznymi. Dlaczego? Prawdopodobnie mamy dużo trudnych doświadczeń, takich jak odrzucenie, zdrada, wykorzystanie, które nie są domknięte. Zrobiliśmy coś na skróty, pamiętając o przebaczeniu, ale być może zapomnieliśmy o pokucie. Nie wynikało to jednak ze złych motywacji a z ciężaru, jaki niosła ta trudna sytuacja i presji, jaka jej towarzyszyła, której nie byliśmy już w stanie dłużej znieść.


A może zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy zawsze przyjęci przez Niego, że on rozumie dlaczego teraz, tak bardzo borykamy się z grzechem i niemocą. I tylko On może pochylić się i uzdrowić naszą przeszłość i napełnić nas wolnością.
Potrzebujemy doświadczyć zmiany by móc w wolności ruszyć ku naszemu przeznaczeniu