Jak pracujemy

Prowadzimy warsztaty i seminaria:

image

image

Służba uzdrowienia wewnętrznego:

– seminaria uzdrowienia wewnętrznego metodą integratywną- ogólne poziom podstawowy

– seminarium uzdrowienia wewnętrznego metodą integratywną wersji poszerzonej 3 częściowel:

(zranienia  i ich wpływ na duszę; więzy rodzinne i ich wplyw na nasze przekonania;
q
warownie demoniczne.

– warsztaty rozwoju osobistego – czyli kim ja jestem poznanie swoich możliwości ograniczeń, pragnień.

– ojcowskie serce Boga

– konsultacje – dotyczą tego, co właściwie jest moim problemem i jakiej pomocy potrzebuję.

-indywidualne spotkania uzdrowienia wewnętrznego  dotyczące jakiegoś konkretnego problemu w życiu. Obejmują 1 spotkanie 2 godzinne.

-indywidualne spotkania uzdrowienia wewnętrznego dotyczące calego życia: . Obejmują one 3-5 spotkań 3 godzinnych. ( odpłatnie )

-modlitwy rozeznające. Obejmują 1 spotkanie 1-2godzin

Poradnictwo i psychoterapia dla dorosłych i młodzieży:

-konsultacje poradnicze
– psychoterapie -( odpłatnie) Ta część naszej służby została skierowana do każdego potrzebującego głównie do osób borykających się z problemami takimi jak:brak sensu w życiu,osobami po traumach, samotnymi, osobami z problemami związanymi z lękami, stresem, stanami depresyjnymi, problemami małżeńskimi i rodzinnymi, problemami związanymi z aborcją, poronieniem.

Pracujemy w podejściu integratywnym chrześcijańskim, respektując wolność i godność osoby oraz dobierając metody pracy adekwatne do konkretnego problemu pacjenta, korzystamy z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, który nie jest sprzeczny z chrześcijańską wizją człowieka. Integracja dotyczy poziomów funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego i duchowego. Zakłada także, że bardzo duże znaczenie ma wewnętrzna integracja psychoterapeuty dla efektywności terapii.