Uzdrowienie wewnętrzne metody

Pracujemy w integratywnym podejściu do uzdrowienia wewnętrznego, łączymy więc różne nurty uzdrowienia wewnętrznego w zależności od potrzeb osoby. Używamy zarówno integratywnej metody uzdrowienia wewnętrznego, tak zwanej całościowej.

W której przyglądamy się całemu życiu człowieka, biorąc pod uwagę między innymi: sprawdzenie wpływu przekleństwa pokoleniowego, sytuacji traumatycznych, niebożych przekonań, ślubów wewnętrznych a w końcu zajmujemy się rozeznaniem otwartych drzwi, które mogły dać legalne prawo złemu do ataku na nasze życie.

Używamy także, metody TPM i metody Imanuel , pomagają nam rozprawić się z bardzo obciążającymi nas wydarzeniami dziejącymi się tu i teraz a także z traumatycznymi sytuacjami z przeszłości, których ból nie opuszcza nas do dnia dzisiejszego.

Metoda integratywna całościowa, odnowa od fundamentów

W metodzie tej przyglądamy się całemu życiu człowieka, biorąc pod uwagę między innymi: sprawdzenie wpływu przekleństw pokoleniowych, sytuacji traumatycznych, niebożych przekonań, ślubów wewnętrznych a w końcu zajmujemy się rozeznaniem otwartych drzwi, które mogły dać legalne prawo złemu do ataku na nasze życie.

Opieramy się w niej na uzdrowieniu traum z przeszłości, wyzwoleniu poprzez zmiany przekonań na Boże i odmrożeniu emocji.

Łączy w sobie metodę odnowy Fundamentów z rozwiązaniami przetestowanymi przez angielską psychoterapeutkę Sue Clark.

Metoda Tpm

Posługa uzdrowienia wewnętrznego metodą Teofostycznną (TPM), polega na doświadczeniu głębokiego przekonanie, że Bóg jest zawsze gotowy, aby usunąć nasze oparte na kłamstwie myślenie i zastąpić je Swoją prawdą. Przeszkody stojące na drodze do uzdrowienia wewnętrznego (albo też do „odnowy umysłu”, jak ujmuje to twórca tej metody, dr Ed Smith) są zakorzenione w naszym wnętrzu oraz w naszych mechanizmach obronnych, które tworzyły się w przez wiele lat i blokują nas przed otrzymaniem Bożej prawdy. Posługa uzdrowienia wewnętrznego metodą TPM wskazuje na sposób, w jaki można usunąć te przeszkody – nie poprzez własny wysiłek (ponieważ jesteśmy tak samo bezsilni w walce z opartym na kłamstwie cierpieniem jak w walce z grzechem), ale poprzez zwrócenie się do Jezusa z prośbą, aby przyszedł ze Swoim światłem do naszej ciemności. Niezwykłym doświadczeniem jest tu kiedy człowiek w procesie uzdrowienia zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest potrzebna zmiana bolesnego doświadczenia z przeszłości, ale zmiana interpretacji tego wydarzenia i tego co robimy w odpowiedzi na to zdarzenie.

Metoda Immanuel

Posługa uzdrowienia wewnętrznego metodą Emmanuel, stworzona przez Psychiatrę dr. Carla Leimana,jest stosowana przez doradców, psychoterapeutów i pasterzy przede wszystkim, do pogłębiania intymnej relacji z Bogiem, rozpoznawania Bożego kierownictwa i rozwiązywania przeszłego bólu, wraz z towarzyszącą mu traumą.  Dr Lehman pozostaje jednym z czołowych ekspertów w zakresie tego nowego, podejścia do życia i uzdrawiania emocjonalnego. Znaczenie „obwodów relacyjnych”, sposób, w jaki włączają się one do działania pod wpływem docenienia, a kiedy kompletnie odcinają nas od relacji pod wpływem doświadczania trudnych emocji pokazują, jak nasze mózgi zostały zaprojektowane i kiedy będą działały najlepiej w relacjach, a także jak nasze relacje są mapowane w pamięci, jak możemy zastosować całą tę naukę o mózgu, aby ustanowić trwałe połączenia z żywą obecnością Jezusa.

Duża część tej metody przypomina doświadczenia medytacyjne w rekolekcjach ignacjańskich. Czyli jest podstawową metodą dotycząca pozbycia się traumy psychicznej i tego, jak ułatwić gojenie się traumy w kontekście sesji uzdrowienia.