Immanuel metoda uzdrowienia traum.

Posługa uzdrowienia wewnętrznego metodą Emmanuel, stworzona przez Psychiatrę dr. Carla Leimana,jest stosowana przez doradców, psychoterapeutów i pasterzy przede wszystkim, do pogłębiania intymnej relacji z Bogiem, rozpoznawania Bożego kierownictwa i rozwiązywania przeszłego bólu, wraz z towarzyszącą mu traumą.  Dr Lehman pozostaje jednym z czołowych ekspertów w zakresie tego nowego, podejścia do życia i uzdrawiania emocjonalnego. Znaczenie „obwodów relacyjnych”, sposób, w jaki włączają się one do działania pod wpływem docenienia, a kiedy kompletnie odcinają nas od relacji pod wpływem doświadczania trudnych emocji pokazują, jak nasze mózgi zostały zaprojektowane i kiedy będą działały najlepiej w relacjach, a także jak nasze relacje są mapowane w pamięci, jak możemy zastosować całą tę naukę o mózgu, aby ustanowić trwałe połączenia z żywą obecnością Jezusa.

Duża część tej metody przypomina doświadczenia medytacyjne w rekolekcjach ignacjańskich. Czyli jest podstawową metodą dotycząca pozbycia się traumy psychicznej i tego, jak ułatwić gojenie się traumy w kontekście sesji uzdrowienia.